Τοποθέτηση επί του απολογισμού πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών οικονομικού έτους 2020 (Συνεδρίαση 17.3.2021)