Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών ολοκλήρωσε πρόγραμμα εξέτασης στα νήπια πέντε (5) δημοτικών παιδικών σταθμών στον Δήμο Αλίμου (15.1.2020)