Το Παρατηρητήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της #Περιφέρεια_Αττικής έχει ενεργοποιηθεί (4.8.2021)