Τοποθέτηση επί των συνθηκών δημοκρατικής λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (5.12.2019)