Από όλες τις τοποθετήσεις μέχρι τώρα προκύπτει ομόθυμη καταδίκη της βίας σε κάθε πτυχή της, απ’ όπου και αν προέρχεται. Το θέμα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ρητορική αποκήρυξη της βίας και της κάθε βίας. Ούτε η επιλεκτική καταδίκη ανάλογα με την ταυτότητα του θύματος της βίας.

Υποχρέωση του καθενός, εφόσον σέβεται τον εαυτό του και την αξιοπρέπειά του, είναι να μην επιτρέπει τη νόθευση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης, που αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας, τον εκφυλισμό της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, την απαξίωσή του. Υποχρέωση του καθενός είναι εν τέλει να μην λειτουργεί κατά τρόπο που προσβάλλει την ομαλή, νόμιμη και δημοκρατική λειτουργία του ή να ακυρώνει τους κανόνες στοιχειώδους δημοκρατικής λειτουργίας.

Για να είναι ουσιαστική, παραγωγική και εποικοδομητική η παρουσία μας και για μπορούμε να ανταποκριθούμε στον θεσμικό μας ρόλο, πρέπει να υπερασπιζόμαστε οι ίδιοι το κύρος, την αξιοπιστία και την λειτουργία του συλλογικού οργάνου. Μόνον έτσι θα μπορούμε να λειτουργούμε για τους πολίτες, με τους πολίτες.