Τοποθέτηση του μεταλλικού φορέα της πεζογέφυρας Αλίμου, η κατασκευή της οποίας αποτελεί τμήμα του έργου “Κατασκευή 6 πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής” (7.5.2020)