21 εικαστικοί και 21 λογοτέχνες συναντώνται σε μία πρωτότυπη και τρυφερή έκθεση με τίτλο “Έρως καλός” (10.10.2020)