Ομόφωνη καταδίκη, σε πρώτο βαθμό, μετά από 5,5 χρόνια ακροαματικής διαδικασίας. Δίκη εμβληματική που προσέλκυσε το διεθνές ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας εμφατικά τη σημασία του σεβασμού στο κράτος δικαίου για την λειτουργία της δημοκρατίας. Πυρήνας, άλλωστε, του κράτους δικαίου είναι η ανεξάρτητη και αποτελεσματική δικαστική προστασία.
Η αντιμετώπιση των νοσηρών συνθηκών του “χθες” που υπέθαλψαν την βία, την ρητορική μίσους, τον κοινωνικό διχασμό είναι μάχη μακράς διάρκειας, με σκοπό την αναδιάταξη στο παρόν και το μέλλον. Χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια, σε όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που είναι απαραίτητη για την ενότητα και την προοπτική μας, ως λαού και ως έθνους.

ΥΓ: Και όλα αυτά την ώρα που η χρονική ακολουθία των γεγονότων (θέσπιση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης ως ποινικού αδικήματος, κίνηση ποινικής διαδικασίας, ολοκλήρωση της ποινικής δίκης) έχει ανασύρει πολιτικές …ανακολουθίες (ευνοϊκή ποινική μεταχείριση και κατάργηση παρεπόμενης ποινής στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων στο άρθρο 187 ΠΚ) που οδήγησαν και στη σημερινή αθλιότητα με το πρωτοσέλιδο…