Οι δράσεις για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού συνεχίζονται (26.11.2020)