Σε διαρκή επικοινωνία με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων (16.2.2021)