«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»

Εγκαίνια Δ βρεφονηπιακού σταθμού! (29.3.2019)

Η κατασκευή του σταθμού ήταν εγγεγραμμένη στον σχεδιασμό του Δήμου Νέας Σμύρνης από το 2007 (πρώτη -για μένα – δημοτική θητεία). Εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής το 2013.

Απολογισμός δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης" Απρίλιος 2017 – Νοέμβριος 2018 (30.10.2018)

Από της αναλήψεως των καθηκόντων της Προέδρου του Δ.Σ., έθεσα ως προτεραιότητα την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων του ΝΠΔΔ. Με σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται