Τοποθετήσεις | Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης

Δημόσια τοποθέτηση επί της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» (30.7.2018)

1)Ελήφθη σήμερα η υπ’ αριθ. 88/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», δυνάμει της οποίας υποβλήθηκαν οι φάκελοι, ξεχωριστά ανά σταθμό, που περιλαμβάνουν

Δημόσια τοποθέτηση επί της αγοράς του κινηματογράφου «Άτταλος» (31.1.2019)

Εκτιμώ ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση επί της ουσίας του θέματος. Διαφαίνεται ομοθυμία ως προς την αναγκαιότητα αγοράς του ακινήτου, πολλώ δε μάλλον εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν επηρεάσει

Δημόσια τοποθέτηση επί της παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου και συζήτηση για το κλειστό γυμναστήριο του επί της Νικομηδείας σχολικού συγκροτήματος (30.10.2018)

Και από τις τοποθετήσεις αλλά και από τις αντιδράσεις στην αίθουσα διαφαίνεται ότι είμαστε υπέρ των ανοιχτών σχολείων. Θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά ως ανοιχτούς χώρους εξωστρέφειας και δημιουργικής απασχόλησης, και

Παρέμβαση επί του ζητήματος της μεταβίβασης ακινήτων προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (30.10.2018)

Μία διευκρίνιση. Υπάρχει μία απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής, η οποία εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών να εκδώσει τις πράξεις και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς μεταβίβαση στην

Διευκρινίσεις σχετικά με την πορεία των εγγραφών βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς (12.9.2018)

Οι πίνακες κατάταξης που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, δεν είναι οριστικοί. Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται συνεχώς και θα οριστικοποιηθούν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ήδη την Παρασκευή

Αιτιολόγηση αρνητικής ψήφου επί της μετονομασίας της οδού Σινώπης σε Σινώπης – Μπεχλιβανίδη (12.9.2018)

Αιτιολόγηση αρνητικής ψήφου επί της μετονομασίας της οδού Σινώπης σε Σινώπης – Μπεχλιβανίδη Πέρα από τα πρακτικά ζητήματα και την δυσλειτουργία που θα εγείρει εκ των πραγμάτων η χρήση του

Διευκρινίσεις επί της μίσθωσης οικοπέδου των ΕΛΤΑ (13.6.2018)

Διευκρινίσεις επί της μίσθωσης οικοπέδου των ΕΛΤΑ Προσωπικά, είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις μου ως προς την μεταβολή της χρήσης του μισθούμενου ακινήτου. Οι όροι της διακήρυξης είναι αυτοί που αναφέρατε,