Τοποθετήσεις | Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Τοποθέτηση επί της εγκρίσεως Προϋπολογισμού και Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (Συνεδρίαση 22.12.2021)

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 που τίθεται προς ψήφιση αποτυπώνει την οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Αττικής, είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που προηγήθηκαν και παρακολουθεί τις πολιτικές αυτές, ενώ παράλληλα

Τοποθέτηση επί της επερώτησης της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» με θέμα «Εξέλιξη των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου» (7.7.2021)

1 Τι μέτρα σχεδιάζει να λάβει για να ολοκληρωθεί επιτέλους η Α’ φάση; 2 Προτίθεται να προχωρήσει στην επιβολή ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο για την καθυστέρηση της Α΄ Φάσης; Να

Τοποθέτηση επί του απολογισμού πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών οικονομικού έτους 2020 (Συνεδρίαση 17.3.2021)  

Κύριε Περιφερειάρχη Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Στον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 κυριαρχεί φυσικά η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και των πολυεπίπεδων επιπτώσεων αυτής. Χωρίς όμως αυτό

Σχόλιο επί της σύστασης Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού» σύμφωνα με το άρθρο 164 ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών (24.2.2021)

Η συγκεκριμένη Επιτροπή είναι ένα θεσμικό συλλογικό όργανο σημαντικό για την διαχείριση ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Περιφέρειας. Ούτως ή άλλως αυτή ήταν η εκπλήρωση της αποστολής της μέχρι

Παρέμβαση επί της Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Αττικής» | Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 24.2.2021

Ο κορεσμός του ΧΥΤΑ Φυλής έχει αναδείξει, κατά κοινή ομολογία, την κρισιμότητα της κατάστασης. Κάνει άμεση και επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αστικών απορριμμάτων με μεγάλα έργα

Παρέμβαση επί της Γνωμοδότησης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού | Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 10.2.2021

Με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την ολοκληρωμένη προστασία και περιβαλλοντική ανάδειξη του Υμηττού. Προκειμένου να αποκατασταθούν ασάφειες, ελαστικές

Εισήγηση επί της συζήτησης για την εξέλιξη των έργων για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (13.1.2021)

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Θα ξεκινήσω με κάποιες παραδοχές που απηχούν τη συλλογική ευαισθησία και ενδιαφέρον όχι μόνον αυτού του Σώματος, και ίσως όχι μόνον των πολιτών της Αττικής. Η

Τοποθέτηση επί της εγκρίσεως προϋπολογισμού και προγράμματος εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021  (16.12.2020)     

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 είναι συγκρατημένος. Συμπυκνώνει τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Αρχής (μία δύσκολη εξίσωση για τον κ. Πέππα και τις Οικονομικές Υπηρεσίες), που είναι προσαρμοσμένες

Σχόλιο επί της απαγόρευσης συναθροίσεων από την κυβέρνηση στην επέτειο του Πολυτεχνείου (18.11.2020)

Νιώθω ότι συζητάμε τα αυτονόητα, επικαλούμενοι παράλληλα την κοινή λογική. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι ζούμε υπό συνθήκες πίεσης στο πεδίο της υγειονομικής προστασίας και ασφάλειας. Καμία απαγόρευση συνάθροισης

Παρέμβαση επί του απολογισμού πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής και του οδικού χάρτη ενεργειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (11.11.2020)

Εξαντλήθηκε με επάρκεια η ουσία των ενεργειών στις οποίες προέβη η Περιφέρεια Αττικής, από τους ειδικούς και πάντως, ειδικότερους εμού. Προσωπικά θα ήθελα να καταθέσω την εμπειρία μου ως ένας